ORGANIZAȚIA SUEDEZĂ PENTRU AJUTOR UMANITAR INDIVIDUAL

  • Home
  • Proiecte
  • DIA – Dizabilitate intelectuală şi asociată – metode specializate în serviciile sociale

DIA – Dizabilitate intelectuală şi asociată – metode specializate în serviciile sociale

 Proiectul DIA – Dizabilitatea intelectuală și asociată - Metode specializate în serviciile sociale finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondul ONG în România – componenta 4 Servicii sociale și de bază, implementat în perioada 1 iunie 2014 – 29 februarie 2016.

Acest proiect se derulează ca urmare a unei mari nevoi al acestui segment al serviciilor sociale şi pentru că nu există un astfel de proiect adaptat tinerilor și adulților cu dizabilități intelectuale și asociate.

Implementarea proiectului va conduce la crearea unui centru pilot specializat, a unor metode inovative adaptate nevoilor grupului țintă, a unui grup de lucru și a unui manual de lucru cu persoanele cu dizabilitaţi intelectuale şi asociate.

Durata proiectului:

Proiectul se va desfăşura pe parcursul a 18 luni. Proiectul a început pe data de 01 Iunie 2014 şi se va încheia pe data de 29 Februarie 2016.

Bugetul proiectului:

Costul total eligibil estimat al proiectului este de 102.070 Euro.

Obiectivele proiectului:

Proiectul DIA – Dizabilitate intelectuală şi asociată – metode specializate în serviciile sociale urmăreşte dezvoltarea unui cadru inovativ de furnizare a serviciilor multidisciplinare pentru tineri şi adulţi cu dizabilităti intelectuale şi asociate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora şi funcţionalităţii lor în comunitate.

Proiecte DIA Organizatia Suedeza1 960x400


Pentru atingerea obiectivului general ne propunem următoarele obiective specifice:
a) Dezvoltarea unor servicii specializate, adaptate nevoilor tinerilor și adulților cu dizabilități intelectuale și asociate prin crearea unui grup de lucru format dintr-o echipă multidisciplinară și multifactorială (aparținători, specialiști din instituții ale statului, ong-uri etc), pe perioada de derulare a proiectului.

b) Crearea unui centru pilot specializat și complex pentru 120 tineri și adulți cu dizabilități intelectuale și asociate proveniți din București și județul Ilfov.

c) Dezvoltarea metodologiei specializate și a instrumentelor adaptate nevoilor tinerilor și adulților cu dizabilități intelectuale și asociate prin implicarea tuturor factorilor interesați – autorități, ong-uri, familii, pe o perioadă de 18 luni.

Beneficiari:
Beneficiarii proiectului sunt tineri și adulți cu dizabilități intelectuale și/sau asociate, familiile acestora, ONG-uri și instituții care oferă sau își doresc să ofere servicii specializate pentru tineri și adulți cu dizabilități intelectuale și/sau asociate.

Activităţile proiectului:
A.1. Crearea şi funcţionarea grupului de lucru pentru proiect
A.2. Includerea tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau asociate în cadrul proiectului
A.3. Crearea centrului pilot specializat pentru tineri şi adulti cu dizabilităţi intelectuale şi/sau asociate
A.4. Derularea activităţilor în cadrul centrului pilot specializat
A.5. Crearea manualului de lucru cu persoana cu dizabilităţi intelectuale şi asociate
A.6. Activităţi de promovare
A.7. Monitorizare şi evaluare
A.8. Raportare

Pe parcusul desfasurarii acestui proiect am obtinut rezultate cu un puternic impact dezvoltate in urmatoarele articole:

1. Prezentare  Rezultate proiect DIA (1) http://www.organizatia-suedeza.ro/noutati/118-prezentare-rezultate-proiect-dia-2

2. Prezentare  Rezultate proiect DIA (2) http://www.organizatia-suedeza.ro/noutati/110-prezentare-rezultate-proiect-dia

3. Articole de specialitate din partea expertilor nostri:

- Familia si copilul cu dizabilitate intelectuala  http://www.organizatia-suedeza.ro/noutati/115-familia-si-copilul-cu-dizabilitate-intelectuala

- Comunicarea cu persoanele cu dizabilitate http://www.organizatia-suedeza.ro/noutati/114-comunicarea-cu-persoanele-cu-dizabilitati-intelectuale

- Limitele functionale si legaturile dintre noi http://www.organizatia-suedeza.ro/noutati/127-limitele-functionale-si-legaturile-dintre-noi

- Terapie in mediul natural http://www.organizatia-suedeza.ro/noutati/124-terapie-in-mediul-natural

- Consiliere vocationala pentru tinerii cu dizabilitati http://www.organizatia-suedeza.ro/noutati/122-consilierea-vocationala-pentru-tinerii-cu-dizabilitati

4. Am creat un manual special conceput de experti in lucrul cu persoanele cu dizabilitati "Dizabilitatea Intelectuala si Asociata - Metode Specializate in servicii sociale" , pe care il puteti descarca de pe acest link http://www.organizatia-suedeza.ro/images/download/Manual-DIA.pdf

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întrega răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

 

follow us on facebook   

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

yeezytrainer">/yeezytrainer.html">yeezytrainer"> ua-yeezys">/ua-yeezys.html">ua-yeezys"> yeezy-nmd">/yeezy-nmd.html">yeezy-nmd"> ua-yeezy">/ua-yeezy.html">ua-yeezy"> yeezy-boost-shoes">/yeezy-boost-shoes.html">yeezy-boost-shoes">