ORGANIZAȚIA SUEDEZĂ PENTRU AJUTOR UMANITAR INDIVIDUAL

Prezentare rezultate proiect DIA

Proiectul DIA – Dizabilitatea intelectuală și asociată - Metode specializate în serviciile sociale finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondul ONG în România – componenta 4 Servicii sociale și de bază, implementat în perioada 1 iunie 2014 – 29 februarie 2015 a contribuit la:

- dezvoltarea unui cadru inovativ și a unui model de furnizare a serviciilor specializate, multidisciplinare adaptate persoanelor cu dizabități intelectuale și/sau asociate aplicabil atât la nivel de organizație sau instituție cât și în mediul familial;

- dezvoltarea unui centru complex ghidat de modelul suedez, centrat pe individ și nevoile acestuia cu servicii diversificate și specializate (10 activități specializate și peste 20 de ateliere de lucru) și cu metodologii și instrumente adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau asociate;

- construirea unui grup de lucru format dintr-o echipă multidisciplinară și multifactorială, cu experiență în lucrul cu persoana cu dizabilitate (aparținători, specialiști din instituțiile statului, ong-uri etc) cu rol în strângerea informațiilor, demersurilor, pilotarea activităților, serviciilor și adaptarea instrumentelor și metodelor utilizate în intervențiile specializate;

- construirea unui manual de lucru DIA – Dizabilitatea intelectuală și asociată - Metode specializate în serviciile sociale care conține informații teoretice și practice utile în lucrul cu persoanele cu dizabilității intelectuale și/sau asociate.

IzabelaBeneficiarii direcți/indirecți:

-127 de tineri și adulți cu dizabilitate intelectuală și/sau asociată, și familiile acestora;

- 35 ONG-uri și instituții care se implică în activități pentru tineri și adulți cu dizabilități intelectuale și/sau asociate;

- 48 de specialiști participanți la activitățile grupului de lucru;

- 11 specialiști angrenați în activtatea centrului;

- 91 de voluntari implicati în activitățile centrului;

-peste 3000 de cetățeni beneficiari ai activităților de informare/conștientizare, educație.

În perioada 1 iunie 2014 – 29 februarie 2016, pe parcursul a 21 de luni, Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual a implementat proiectul DIA - Dizabilitatea intelectuală și asociată - Metode specializate în serviciile sociale.

Acest proiect a fost finanțat prin granturile SEE 2009 -2014, în cadrul Fondului ONG în România și a contribuit la: crearea unui centru specializat care furnizează servicii pentru tineri și adulți cu dizabilități intelectuale și/sau asociate; dezvoltarea unor metode inovative adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau asociate; construirea unui grup de lucru multidisciplinar care s-a implicat în editarea unui manual de lucru cu persoanele cu dizabilități intelectule și/sau asociate.

 

 Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întrega răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org. metode inovative adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau asociate; construirea unui grup de lucru multidisciplinar care s-a implicat în editarea unui manual de lucru cu persoanele cu dizabilități intelectule și/sau asociate.

yeezytrainer">/yeezytrainer.html">yeezytrainer"> ua-yeezys">/ua-yeezys.html">ua-yeezys"> yeezy-nmd">/yeezy-nmd.html">yeezy-nmd"> ua-yeezy">/ua-yeezy.html">ua-yeezy"> yeezy-boost-shoes">/yeezy-boost-shoes.html">yeezy-boost-shoes">